menu icon

visual triangle
Czech We are sorry, but the blog is currently available only in czech language.
Blog article image

Mobilní aplikace v roce 2016, 1. díl Firemní aplikace

V prvním dílu seriálu Mobilní aplikace v roce 2016 se zaměříme na vzrůstající trend zvaný Firemní aplikace. V čem mají přínos pro české společnosti, jak je využít a na co se zaměřit? To jsou otázky, kterými se budeme zabývat.

Chytrá zařízení skýtají pro firmy zatím nevyužitý potenciál, který není radno přehlížet. Ukážeme vám zajímavé způsoby použití. Pro ilustraci je rozdělíme do třech skupin Firemní aplikace propagační, užitečné zákazníkovi a interní. Pojďme si je rozebrat.

Firemní aplikace propagační

Aplikace tohoto druhu se nehodí pro každou společnost paušálně. Nejvhodnějším modelem je provozování služeb či nabídka maloobchodně dostupných produktů. Aplikace v tomto případě slouží jako podpora značky a vzdělávání potenciálních a především stálých zákazníků. Vhodnou formou můžete prezentovat výhody své nabídky například v porovnání s konkurenční nabídkou, prezentovat jednoznačný přínos či nechat zákazníka nahlédnout do procesu, který se skrývá za hotovým výrobkem či dodanou službou.

Využitím moderních programovacích jazyků a metod je možné tyto informace předávat zajímavou a zábavnou formou. Využít lze také implementaci monitorovacích nástrojů a získat tak statistiky související s popularitou vaší nabídky. (Pro více informací ohledně monitorovacích nástrojů nás kontaktujte)

“Vhodné je aplikaci vybavit nástrojem, který bude užitečný uživateli a souvisí s nabízeným portfoliem.”

Příkladem propagační aplikace může sloužit mobilní aplikace Primalex, která pochází z naší vývojářské dílny. Společnost Primalex disponuje produktovou řadou, která je volně dostupná v maloobchodním měřítku. Aplikaci vydává za účelem prezentace informací a technických parametrů svých produktových řad. Navíc přidává užitečné nástroje pro uživatele.

 

Primalex mobilní aplikace

Primalex se svojí novou aplikací se vám stane užitečným pomocníkem při malování. Zjistěte, v čem všem vám může být užitečná! Aplikace je dostupná ke stažení jak pro mobilní telefony, tak pro tablety se systémy iOS a Android.

 

Primalex app on Google PlayPrimalex app on App Store


 

Výhody

Nevýhody

+ nový marketingový nástroj s možností rozvoje - vyšší investice do marketingu
+ moderní způsob propagace značky - sledování a vyhodnocování výsledků, úprava strategie
+ snadné monitorování úspěšnosti a dosahu - nepřímá návratnost investice

 

Firemní aplikace užitečné zákazníkovi

Další kategorie se oproti předchozí zaměřuje na přímou akvizici obratu. Hodí se opět pro společnosti, které prodávají své produkty, či dodávají služby koncovým zákazníkům. Jednat se může o eshopy, přepravní společnosti, rychloobrátkové zboží, divadla, kina a další.

V této mobilní aplikaci je cíl jednoznačný. Proces, který vede k uskutečnění prodeje, co nejvíce usnadnit. Díky tomu může potenciální i stálý klient uskutečnit obchod cestou z práce, při čekání ve frontě, vždy pohodlně díky dostupnosti aplikace přímo v jeho zařízení.

Opět se dají využít marketingové i monitorovací nástroje pro remarketing a práci s jednotlivým uživatelem či skupinou. (Pro více informací o těchto nástrojích nás kontaktujte)

42% všech mobilních tržeb u předních 500 obchodníků přichází ve prospěch tržeb z mobilních aplikací. (Zdroj: Info.localytics.com)

Příkladem v této kategorii může být aplikace Pepa.cz, která přesně slouží k přehledu o aktuálních balíčcích a jejich rychlé rezervování a následné zakoupení.

Mobilní aplikace Pepa.cz

Pepa.cz Vám denně přináší plno nových slev na cestování, služby a zboží. Všechny je můžete mít nyní pod palcem.

 

Pepa.cz avaible on Google PlayPepa.cz avaible on App Store

 

Výhody

Nevýhody

+ jednoznačná přidaná hodnota zákazníkovi - značná investice do vývoje
+ rozvoj prodejních kanálů  
+ potenciál pro navýšení zisku  
+ práce s remarketingem  
+ segmentace trhu  
+ při zavedené značce není nutný rozsáhlý marketing pro stahování aplikace  

Firemní aplikace interní

Poslední kategorií firemních aplikací jsou aplikace tzv. interní. Jedná se především o aplikace, které se používají uvnitř společnosti k řízení určitých procesů. Tento model může využít prakticky jakákoliv společnost, která má své pevné pracovní postupy, jenž se opakují. V dnešní době se již objednávky nemusejí přesouvat z oddělení na oddělení v papírové formě. Údaje z terénu od obchodníků či servisních pracovníků se mohou zasílat online přímo do informačního systému. Ušetří se tím náklady na administrativě a především stoupne efektivita.

Jak již bylo naznačeno výše, velká výhoda mobilních aplikací ve firmě je v možnosti propojení existujících a nově zavedených firemních systémů. Mohou se totiž stát prodlouženou rukou ve firemní struktuře.

Zpracovali jsme několik aplikací postavených na tomto principu, například pro společnosti TaxFree, Makro, taxislužby Praha.

Ať již pro svou společnost v rámci rozvoje zvolíte kteroukoliv zmíněnou kategorii, může pro vás znamenat velký přínos.

Výhody

Nevýhody

+ potenciál snížení nákladů - investice pro tvorbu řešení
+ zvýšení efektivity - rozsáhlá analýza a plánování vývoje
+ možnost monitoringu - delší doba integrace a odladění systému
+ propojitelnost s dalšími systémy  

Kam dál?

Předchozí příspěvek Rok 2016 nabízí příležitosti v mobilním vývojizobrazit další statistiky.

V přístím díle, v pořadí již druhém, nahlédneme do fenoménu Internet věcí

Dostaňte se do popředí také vy! Díky mobilní aplikaci, kterou mají vaši klienti ve svém zařízení, získáváte výhodu oproti své konkurenci. Domluvte si s námi schůzku!