Jak zadat korektně poptávku

slider bottom
slider bottom
V následujícím textu si vysvětlíme, co je důležité pro korektní specifikaci požadavků. Patřičným vyplněním údajů v objednávkovém formuláři, nebo samostatné poptávce si ušetříme mnoho času a otázek, které bychom Vám museli jinak položit, abychom získali správný a objektivní pohled na projekt.

Určení rámcové ceny

  • na vyžádání
  • při teoretické debatě ohledně projektu
  • při nedostačující technické dokumentaci
  • při absolutní absenci technické dokumentace, nebo funkčních nákresů

Pro určení rámcové ceny nám stačí znát prvotní myšlenku, nebo inspiraci, ze které čerpáte. Mnohdy nás klient osloví s přáním vývoje aplikace po vzoru aplikace jiné a podobné je to u webových stránek. V té chvíli nepotřebujeme drátový model a jsme si plně vědomi rozsahu práce. Je pro nás důležité vědět jak má výsledek vypadat.

K určení rámcové ceny je nutné alespoň drobněji popsat funkce a co má aplikace dělat oproti předloze. Funkce mohou být nakreslené na papíře, oskenované do digitální podoby, nebo stroze popsané na papíře či v textovém dokumentu. Pokud takovouto dokumentaci nedostaneme do rukou, nejsme schopni určit přesnou cenu a bavíme se stále o ceně rámcové.

Rámcová cena projektu představuje částku, která se může pohnout po dodání přesnější specifikace funkcí. Jedná se vždy o čistý odhad, který není směrodatný.

Určení přesné ceny

  • na vyžádání klienta
  • při teoretické debatě ohledně projektu s kompletní technickou dokumentací
  • při dodání kompletní dokumentace včetně funkčního drátového modelu

Pro určení přesné ceny nutně potřebujeme pracovat s danými fakty. Byť se jedná o aplikaci, která má kopírovat již aplikaci vytvořenou, nebo rovněž tak řešenou webovou stránku. Zpracujeme, nebo rozebereme zadanou technickou dokumentaci a detailně prověříme veškeré funkce projektu. Pouze tímto způsobem dovedeme určit příslušnou cenu i dobu vývoje.

Přesná cena projektu představuje cenu neměnnou po dobu vývoje projektu. Pokud před startem práce klient, ani programátoři nenaleznou vhodnější a efektivnější řešení, nebo nedojde k přidání dalších funkcí, jež jsou započítány jako vícepráce. Vícepracím se snažíme vyvarovat. Raději nové funkce a úpravy směřujeme do následného updatu projektu po dokončení základního projektu.

Copyright © DAMI Development s.r.o. 2011 - 2019.