Menu menu icon

Vývoj mobilních aplikací

visual triangle

Vyvíjíme mobilní aplikace pro nejrozšířenější platformy Android a iOS.

služby / vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace pro Android

Android si své zákazníky získal velice rychle cenovou dostupností zařízení, na kterých se vydává. Android v této chvíli představuje nejen přátelský a intuitivní systém, ale i nejrozšířenější mobilní platformu na celém světě. Jeho tržní podíl představuje až 74%.

Volně šiřitelný systém má však i své nedostatky, mezi které patří zejména různorodost mobilních zařízení, které jsou z pohledu optimalizace mnohdy těžkým oříškem.

Mobilní aplikace pro iOS

Apple iOS je jedna z nejefektivnějších mobilních platforem současné doby. Oslňuje svou jednoduchostí a spolehlivostí miliony uživatelů po celém světě. Apple klade důraz na kvalitu a bezpečnost publikovaných aplikací.

Podíl na celosvětovém trhu mobilních operačních systémů představuje 22%.

Úspěšně realizované projekty

Máme za sebou mnoho realizovaných aplikací, díky čemuž můžeme nabídnout know-how při vývoji vaší aplikace. Zhlédněte více našich referencí.

Android
Kotlin
Android studio
Apple
Swift
Xcode

Vyvíjíme nativní mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro Android vyvíjíme v nativních jazycích KOTLIN a JAVA, které zaručují nejvyšší stabilitu, výkon a možnosti vývoje. Pro vývoj používáme prostředí Android studio.

iOS mobilní aplikace vyvíjíme v nativních jazycích Swift a Objective-C za pomocí prostředí Xcode.

Sledujeme pravidelné aktualizace guidelines obou platforerm, aby i naše aplikace dodržovaly doporučení, nové přístupy a trendy.

Díky nativnímu vývoji jsou naše aplikace dlouhodobě udržitelné.

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Jsme zvyklí integrovat naše aplikace s existujícím softwarem nebo vytvářet nový ekosystém aplikací.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, je ideální ji doplnit webovou částí, která může představovat interní nebo klientskou administraci, prezentační web apod.

U některých projektů nejprve vyvíjíme webovou aplikaci, kterou až následně doplňujeme o mobilní aplikace.

Naše aplikace jsou vždy vzájemně kompatibilní.

Návrhy mobilních a webových aplikací

Zajistíme celý vývojový cyklus

Společně s vámi zrealizujeme mnoho kroků od prvotní analýzy a návrhu, přes realizaci až po distribuci a následný servis.

Proces vývoje aplikací Proces vývoje aplikací

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout postup řešení vývoje aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a obratem získáte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími důležitými milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi spolupráce zjistíme, v jakém stavu se projekt nachází. Budeme řešit formální náležitosti před startem projektu a navrhneme další konkrétní postup..

Projektová analýza - requirements

Společně řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu. Komunikujete s naším analytikem, který vás provede úvodním procesem.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapovat základní požadavky projektu.

Náhled:

Projektová analýza - sketch a wireframe

V případě složitějšího projektu zpracováváme schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to společně v lepší orientaci.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro tvorbu grafiky.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - grafika

Nyní známe strukturu, známe jednotlivé provázanosti, takže je třeba si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Máme k dispozici množství materiálů z předešlých kroků, které doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily.

Sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Jednotlivé obrazovky jsou popsány a je vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat apod.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj Jira nebo YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to ale máte přehled o průběhu prací.

Náhled:
arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Testujeme v průběhu celého vývoje a na závěr po dokončení celého projektu provádíme velké testování.

Na testování se můžete také podílet a doporučujeme tuto variantu. Reportovat můžete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Jsme na konci vývoje. Zvládli jsme všechny fáze projektu a nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Víme, že software zpravidla vyžaduje servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb, takže individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.