menu icon

Vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS

visual triangle

Vyvíjíme mobilní aplikace pro nejrozšířenější platformy Android a iOS.

služby / vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace pro Android

Android si své uživatele získal velice rychle, především cenovou dostupností zařízení, na kterých se vydává. Android v této chvíli představuje nejen přátelský a intuitivní systém, ale i nejrozšířenější mobilní platformu na celém světě. Tvorba aplikací pro Android se tak stává nedílnou součástí pro vývoj mobilních aplikací. Jeho celosvětový tržní podíl představuje až 72%.

Na českém trhu se pak setkáme s jeho 79% zastoupením mezi uživateli.

Mobilní aplikace pro iOS

Apple iOS je jedna z nejefektivnějších mobilních platforem současné doby. Oslňuje svou jednoduchostí a spolehlivostí téměř dvě miliardy uživatelů po celém světě. Apple klade vysoký důraz na kvalitu a bezpečnost publikovaných aplikací. Podíl na celosvětovém trhu mobilních operačních systémů představuje 28%.

Zastoupení na českém trhu představuje 21% uživatelů.

Úspěšně realizované projekty

Máme za sebou celou řadu realizovaných projektů, díky čemuž můžeme nabídnout know-how při programování mobilních aplikací.   Více našich referencí.

Android
Kotlin
Android studio
Apple
Swift
Xcode

Vyvíjíme nativní mobilní aplikace

Vývoj aplikace pro Android provádíme za pomocí nativního jazyka KOTLIN, který zaručuje nejvyšší stabilitu, výkon a možnosti vývoje. Pro vývoj používáme prostředí Android studio.

Vytvoření mobilní aplikace pro platformu iOS zajišťujeme v nativním jazyce Swift za pomocí prostředí Xcode.

Pokud však máte starší projekt v jazyce JAVA nebo OBJECTIVE-C , se kterým potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Ovládáme také alternativní způsob vývoje pro specifické projekty a to za pomocí frameworku Flutter pro obě platformy zároveň.

Sledujeme pravidelné aktualizace guidelines obou platforem, aby i naše aplikace dodržovaly doporučení, nové přístupy a trendy.

Díky nativnímu vývoji je tvorba mobilních aplikací dlouhodobě udržitelná.

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Vývoj mobilní aplikace jsme zvyklí integrovat s již existujícím softwarem. Pokud si to však projekt žádá, navrhneme vám v případě rozsáhlejšího projektu zcela nový ekosystém.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, v mnohých případech je ideální ji doplnit o webovou část, která může představovat interní/klientskou administraci nebo prezentační web a usnadnit tak použití.

Některé projekty mohou být poměrně komplexní a tak nejprve programujeme mobilní aplikace, které následně v dalších modulech doplňujeme webovou aplikaci na míru, ta rozšíří způsoby použití.

Při tvorbě kompatibilních aplikací vycházíme z dlouholetých zkušeností s dvěmi hlavními operačními systémy na trhu.

Návrhy mobilních a webových aplikací

Zajistíme celý vývojový cyklus

Společně s vámi zrealizujeme mnoho kroků od prvotní analýzy a návrhu, přes realizaci až po distribuci a následný servis.

Identification of needs → Analysis → UX/UI → Design → Development → Testing → Distribution → Support Identification of needs → Analysis → UX/UI → Design → Development → Testing → Distribution → Support

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout optimální postup řešení při vývoji dané aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Zajímá vás vývoj softwaru na zakázku a jeho cena? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a získejte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti, které si projekt vyžaduje.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi naší spolupráce se vás snažíme co nejlépe poznat. Naše zkušenosti s projekty různých velikostí nám říkají, že je klíčové se nejprve pochopit a zjistit, jaké jsou vaše potřeby a k čemu by vám měl software pomoci.

V případě, že již nějaký projekt či starší systém máte, bude naším cílem navnímat, v jakém stavu se nachází a doporučit možná řešení. V této fázi se nevyhneme řešení formálních náležitostí, které jsou počátkem startu projektu. Rozhodně si navrhneme společnou cestu dalšího postupu.

Projektová analýza - requirements

Jedná se o sběr požadavků, při kterém dochází k identifikaci a pochopení dílčích náležitostí vašeho projektu. Dochází tak ke komunikaci s naším analytikem, který vás provede celou fází. Společně poté řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapování požadavků projektu.

Projektová analýza - sketch a wireframe

Po načerpání základních požadavků je však potřeba i určitá vizuální představa. Zpracováváme tak schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to v lepší orientaci nad projektem.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro vizuální podobu aplikace - tvorbu grafiky.

arrow up down

Projektová analýza - grafika

Grafický design aplikace je extrémně důležitý pro vytvoření přitažlivého a uživatelsky přívětivého rozhraní, které zvyšuje celkovou použitelnost a zároveň atraktivitu celého projektu.

Dobře navržená aplikace může mít zásadní podíl na udržení uživatelů v rámci každé relace a jejich opětovné používání, což podporuje růst vašeho podnikání a konkurenceschopnost na trhu.

V tomto bodě již známe strukturu a jsme si vědomi jednotlivých provázaností. Nezbývá než si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Projektová specifikace pro vývoj aplikací zahrnuje podrobný přehled všech složek projektu, který umožňuje týmu efektivně navrhovat, vyvíjet, testovat a nasazovat software.

Množství materiálů z předešlých kroků tak doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily a sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Všechny obrazovky jsou popsány a je řádně vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat a další možné případy, které jsou šité na míru.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ze své podstaty ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to však máte přehled o průběhu veškerých prací.

arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Z toho důvodu testujeme již v průběhu a zároveň na samotném závěru celého vývoje. Po dokončení celého projektu tak provádíme velké a podrobné testování.

Na testování se můžete také podílet (doporučujeme). Reportovat budete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Vývoj je ukončen a tím jsme zvládli všechny fáze projektu. Nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Ze zkušenosti víme, že software po nasazení zpravidla vyžaduje: servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb. Z toho důvodu individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.