Menu menu icon

Vývoj mobilních aplikací

visual triangle

Vyvíjíme mobilní aplikace pro nejrozšířenější platformy Android a iOS.

služby / vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace pro Android

Android si své zákazníky získává velice rychle všeobecnou dostupností a cenou zařízení, na kterých se vydává. Android v této chvíli představuje nejen přátelský a intuitivní systém, ale i nejrozšířenější mobilní platformu na celém světě.

Každý volně šiřitelný systém má však své mouchy, mezi které patří různorodost mobilních zařízení, které jsou v případě optimalizace mnohdy oříškem i pro zkušeného programátora.

Mobilní aplikace pro iOS

Apple iOS je jedna z nejkvalitnějších a nejefektivnějších mobilních platforem současné doby. Oslňuje jednoduchostí a zpracováním miliony uživatelů po celém světě. Nehledě na to, že zpracování systému iOS udává nejen designový směr většiny mobilních aplikací.

Byť celkový podíl na trhu není vysoký, představuje iOS velmi zajímavou skupinu movitých uživatelů.

Úspěšně realizované projekty

Máme za sebou mnoho realizovaných aplikací, díky čemuž můžeme nabídnout know-how při vývoji vaší aplikace. Zhlédněte více našich referencí.

Android
Kotlin
Android studio
Apple
Swift
Xcode

Vyvíjíme nativní mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro Android vyvíjíme v nativních jazycích KOTLIN a JAVA, které zaručují nejvyšší stabilitu, výkon a možnosti vývoje. Pro vývoj používáme prostředí Android studio.

iOS mobilní aplikace vyvíjíme v nativních jazycích Swift a Objective-C za pomocí prostředí Xcode.

Sledujeme pravidelné aktualizace guidelines obou platforerm, aby i naše aplikace dodržovaly doporučení, nové přístupy a trendy.

Díky nativnímu vývoji jsou naše aplikace dlouhodobě udržitelné.

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Jsme zvyklí integrovat naše aplikace s existujícím softwarem nebo vytvářet nový ekosystém aplikací.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, je ideální ji doplnit webovou částí, která může představovat interní nebo klientskou administraci, prezentační web apod.

U některých projektů nejprve vyvíjíme webovou aplikaci, kterou až následně doplňujeme o mobilní aplikace.

Naše aplikace jsou vždy vzájemně kompatibilní.

Návrhy mobilních a webových aplikací

Zajistíme celý životní cyklus vývoje

Společně s vámi zrealizujeme mnoho kroků od prvotní analýzy a návrhu, přes realizaci až po distribuci a následný servis.

Proces vývoje aplikací Proces vývoje aplikací

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout postup řešení vývoje aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Následující činnosti jsou nejčastějšími důležitými milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti.

Příprava projektu a konzultace

Úvodní fáze, kdy zjistíme v jakém stavu se projekt nachází. Budeme řešit formální náležitosti před startem projektu. Navrhneme konkrétní další postup.

Projektová analýza - requirements

Společně řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu. Komunikujete s naším analytikem, který vás provede úvodním procesem.

Cílem úvodní fáze projektové analýzy je zmapovat základní požadavky projektu.

Náhled:

Projektová analýza - sketch a wireframe

V případě složitějšího projektu zpracováváme schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to společně v lepší orientaci.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro tvorbu grafiky.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - grafika

Nyní známe strukturu, známe jednotlivé provázanosti, takže je třeba si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Máme k dispozici množství materiálů z předešlých kroků, které doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily.

Sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Jednotlivé obrazovky jsou popsány a je vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat apod.

Náhled:
arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to ale máte přehled o průběhu prací.

arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Testujeme v průběhu celého vývoje a na závěr po dokončení celého projektu provádíme velké testování.

Na testování se můžete také podílet a doporučujeme tuto variantu. Reportovat můžete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Jsme na konci vývoje. Zvládli jsme všechny fáze projektu a nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Víme, že software zpravidla vyžaduje servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb, takže individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.

Přesvědčili jsme vás? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a obratem získáte návrh řešení vašeho projektu.