menu icon

Vývoj mobilních aplikací

visual triangle

Vyvíjíme mobilní aplikace pro nejrozšířenější platformy Android a iOS.

služby / vývoj mobilních aplikací

Mobilní aplikace pro Android

Android si své zákazníky získal velice rychle, především cenovou dostupností zařízení, na kterých se vydává. Android v této chvíli představuje nejen přátelský a intuitivní systém, ale i nejrozšířenější mobilní platformu na celém světě. Jeho tržní podíl představuje až 74%.

Volně šiřitelný systém má však i své nedostatky, mezi které patří zejména různorodost mobilních zařízení, které jsou z pohledu optimalizace mnohdy těžkým oříškem.

Mobilní aplikace pro iOS

Apple iOS je jedna z nejefektivnějších mobilních platforem současné doby. Oslňuje svou jednoduchostí a spolehlivostí miliony uživatelů po celém světě. Apple klade důraz na kvalitu a bezpečnost publikovaných aplikací.

Podíl na celosvětovém trhu mobilních operačních systémů představuje 22%.

Úspěšně realizované projekty

Máme za sebou mnoho realizovaných aplikací, díky čemuž můžeme nabídnout know-how při vývoji i vaší aplikace.  Více našich referencí.

Android
Kotlin
Android studio
Apple
Swift
Xcode

Vyvíjíme nativní mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro Android vyvíjíme v nativním jazyce KOTLIN, který zaručuje nejvyšší stabilitu, výkon a možnosti vývoje. Pro vývoj používáme prostředí Android studio.

iOS mobilní aplikace vyvíjíme v nativním jazyce Swift za pomocí prostředí Xcode.

Pokud však máte starší projekt v jazyce JAVA nebo OBJECTIVE-C , se kterým potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Nově umožňujeme alternativní způsob vývoje pro specifické projekty a to za pomocí frameworku Flutter pro obě platformy zároveň.

Sledujeme pravidelné aktualizace guidelines obou platforerm, aby i naše aplikace dodržovaly doporučení, nové přístupy a trendy.

Díky nativnímu vývoji jsou naše aplikace dlouhodobě udržitelné.

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Aplikace jsme zvyklí integrovat s již existujícím softwarem. V případě rozsáhlejších projektů vytváříme zcela nový ekosystém.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, je ideální ji doplnit webovou částí, která může představovat interní nebo klientskou administraci, případně prezentační web.

U některých projektů nejprve vyvineme webovou aplikaci, kterou až následně doplňujeme o mobilní aplikaci.

Naše aplikace jsou vždy vzájemně kompatibilní.

Návrhy mobilních a webových aplikací

Zajistíme celý vývojový cyklus

Společně s vámi zrealizujeme mnoho kroků od prvotní analýzy a návrhu, přes realizaci až po distribuci a následný servis.

Identification of needs → Analysis → UX/UI → Design → Development → Testing → Distribution → Support Identification of needs → Analysis → UX/UI → Design → Development → Testing → Distribution → Support

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout optimální postup řešení při vývoji dané aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a obratem získáte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti, které si projekt vyžaduje.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi naší spolupráce zjistíme, v jakém stavu se projekt nachází. Budeme řešit formální náležitosti před startem projektu a navrhneme další postup.

Projektová analýza - requirements

Dochází ke komunikaci s naším analytikem, který vás provede úvodním procesem. Společně poté řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapování základních požadavků projektu.

Náhled:

Projektová analýza - sketch a wireframe

V případě složitějšího projektu zpracováváme schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to společně v lepší orientaci.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro vizuální podobu aplikace - tvorbu grafiky.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - grafika

V tomto bodě již známe strukturu a jsme si vědomi jednotlivých provázaností. Nezbývá než si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Množství materiálů z předešlých kroků doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily.

Sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Všechny obrazovky jsou popsány a je vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat apod.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj Jira nebo YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ze své podstaty ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to však máte přehled o průběhu veškerých prací.

arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Z toho důvodu testujeme již v průběhu a zároveň na samotném závěru celého vývoje. Po dokončení celého projektu tak provádíme velké a podrobné testování.

Na testování se můžete také podílet (doporučujeme). Reportovat budete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Vývoj je ukončen a tím jsme zvládli všechny fáze projektu. Nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Ze zkušenosti víme, že software po nasazení zpravidla vyžaduje: servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb. Z toho důvodu individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.