Menu menu icon

Vývoj webových stránek a aplikací

visual triangle

Vyvíjíme moderní webové aplikace na míru.

služby / vývoj webových aplikací

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Jsme zvyklí integrovat naše aplikace s existujícím softwarem nebo vytvářet nový ekosystém aplikací.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, je ideální ji doplnit webovou částí, která může představovat interní nebo klientskou administraci, prezentační web apod.

U některých projektů nejprve vyvíjíme webovou aplikaci, kterou až následně doplňujeme o mobilní aplikace.

Naše aplikace jsou vždy vzájemně kompatibilní.

Webové administrace, API, portály a administrace

Webové aplikace vyvíjíme primárně v jazyce PHP, ve spolupráci s MVC frameworkem Yii 2 a dalšími.

Pro dynamické administrace a portály používáme frameworky a knihovny Vue.js, React.

Jako databázové uložiště nejčastěji volíme MariaDB a MongoDB.

Dáváme si záležet na našich API dokumentacích, které nejčastěji píšeme ve frameworku Swagger.

PHP
Yii2
Swagger
MariaDB
Vue
React

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout postup řešení vývoje aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a obratem získáte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími důležitými milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi spolupráce zjistíme, v jakém stavu se projekt nachází. Budeme řešit formální náležitosti před startem projektu a navrhneme další konkrétní postup..

Projektová analýza - requirements

Společně řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu. Komunikujete s naším analytikem, který vás provede úvodním procesem.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapovat základní požadavky projektu.

Náhled:

Projektová analýza - sketch a wireframe

V případě složitějšího projektu zpracováváme schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to společně v lepší orientaci.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro tvorbu grafiky.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - grafika

Nyní známe strukturu, známe jednotlivé provázanosti, takže je třeba si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Máme k dispozici množství materiálů z předešlých kroků, které doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily.

Sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Jednotlivé obrazovky jsou popsány a je vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat apod.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj Jira nebo YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to ale máte přehled o průběhu prací.

Náhled:
arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Testujeme v průběhu celého vývoje a na závěr po dokončení celého projektu provádíme velké testování.

Na testování se můžete také podílet a doporučujeme tuto variantu. Reportovat můžete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Jsme na konci vývoje. Zvládli jsme všechny fáze projektu a nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Víme, že software zpravidla vyžaduje servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb, takže individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.