menu icon

Vývoj webových aplikací

visual triangle

Vyvíjíme moderní webové aplikace na míru.

služby / vývoj webových aplikací

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Při programování webových aplikací jsme zvyklí integrovat s již existujícím softwarem. V případě rozsáhlejších projektů vytváříme zcela nový ekosystém.

Pokud poptáváte mobilní aplikaci, je ideální ji doplnit webovou částí, která může představovat interní nebo klientskou administraci, případně prezentační web.

U některých projektů se nejprve přistoupí k webové aplikaci na míru, kterou v případě potřeby doplníme o mobilní aplikaci.

Naše aplikace jsou vždy vzájemně kompatibilní.

Webové administrace, API, portály a administrace

Menší webové aplikace vyvíjíme v jazyku PHP, ve spolupráci s MVC frameworkem Yii 2 a dalšími.

Pro dynamické administrace a portály používáme frameworky a knihovny Vue.js, React.

Jako databázové uložiště nejčastěji volíme MariaDB a MongoDB.

Naše tvorba webových aplikací je vždy doplněna kvalitní dokumentací, kterou nejčastěji píšeme ve frameworku Swagger.

PHP
Yii2
Swagger
MariaDB
Vue
React

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout optimální postup řešení při vývoji dané aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Zajímá vás vývoj softwaru na zakázku a jeho cena? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a získejte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti, které si projekt vyžaduje.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi naší spolupráce zjistíme, v jakém stavu se projekt nachází. Budeme řešit formální náležitosti před startem projektu a navrhneme další postup.

Projektová analýza - requirements

Dochází ke komunikaci s naším analytikem, který vás provede úvodním procesem. Společně poté řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapování základních požadavků projektu.

Náhled:

Projektová analýza - sketch a wireframe

V případě složitějšího projektu zpracováváme schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to společně v lepší orientaci.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro vizuální podobu aplikace - tvorbu grafiky.

Náhled:
arrow up down

Projektová analýza - grafika

V tomto bodě již známe strukturu a jsme si vědomi jednotlivých provázaností. Nezbývá než si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Množství materiálů z předešlých kroků doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily.

Sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Všechny obrazovky jsou popsány a je vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat apod.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj Jira nebo YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ze své podstaty ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to však máte přehled o průběhu veškerých prací.

arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Z toho důvodu testujeme již v průběhu a zároveň na samotném závěru celého vývoje. Po dokončení celého projektu tak provádíme velké a podrobné testování.

Na testování se můžete také podílet (doporučujeme). Reportovat budete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Vývoj je ukončen a tím jsme zvládli všechny fáze projektu. Nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Ze zkušenosti víme, že software po nasazení zpravidla vyžaduje: servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb. Z toho důvodu individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.