menu icon

Vývoj webových aplikací na míru

visual triangle

Vyvíjíme moderní webové aplikace přizpůsobené vašim potřebám.

služby / vývoj webových aplikací

visual triangle

Vybudujeme celý ekosystém aplikací

Při programování webových aplikací jsme zvyklí naše řešení integrovat do již existujícího softwaru. Navrhování se však nebojíme a v případě rozsáhlejších projektů vytváříme zcela nový ekosystém.

Moderním ekosystémem v pravém slova smyslu se rozumí propojení všech jeho částí. V případě mobilní aplikace je ideální ji doplnit i částí webovou, která může představovat interní nebo klientskou administraci, případně prezentační web.

U některých projektů nejprve přistoupíme k webové aplikaci na míru, ke které v případě potřeby vytvoříme také mobilní aplikaci.

Vše se děje v jednotlivých iteracích, které průběžně s klienty komunikujeme.

Webové portály, administrace i API

Zabýváme se realizací Frontendu i Backendu. Z uživatelského pohledu námi vyvíjené dynamické webové aplikace píšeme v TypeScriptu, respektive v knihovně React, s pomocí Next.js frameworku. Backend takových aplikací nejčastěji píšeme v Kotlinu, s pomocí Spring Boot frameworku, případně také v NodeJS pomocí Next.js a dalších fameworků.

Menší webové aplikace vyvíjíme v jazyce PHP, ve spolupráci s MVC frameworky.

Volba databázového uložiště je klíčová pro spolehlivý a plynulý chod aplikace. U nás mnohdy volíme MariaDB, MySQL a MongoDB. Používáme však i další databáze jako InfluxDB, Neo4j, Redis a další.

S cílem zlepšit proces vývoje i následnou údržbu, námi vyvinuté aplikace automatizovaně testujeme a nasazujeme pomocí CI/CD. Gitlab nám v tomto případě rozhodně není cizí a kontejnerizace prostřednictvím Dockeru je samozřejmostí.

Aplikace i nadále monitorujeme pomocí aplikace Grafana, Promethus a dalších analytických nástrojů. V případě, že by došlo k neočekávané chybě, využíváme nástroje Sentry, který nás okamžitě upozorní.

TypeScript
Kotlin
PHP
React
Next.js
Spring Boot
GraphQL
Docker
Grafana

Jak aplikace vyvíjíme?

Každá mobilní nebo webová aplikace vyžaduje individuální přístup. Při úvodních konzultacích zjišťujeme požadavky klienta a stav projektu. Následně jsme schopni navrhnout optimální postup řešení při vývoji dané aplikace.

Máme zkušenosti se startem vývoje aplikací v různých stádiích vývoje:

  • od úplných začátků, kde pomáháme sestavovat myšlenky a funkce,
  • přes rozpracované i jasně definované podklady,
  • až po přebírání existujícího software.

Zaujali jsme vás? Zajímá vás vývoj softwaru na zakázku a jeho cena? Pojďme se sejít na kávě nebo nám zašlete poptávku a získejte návrh řešení vašeho projektu.

Provedeme vás celým procesem

Následující činnosti jsou nejčastějšími milníky při vývoji aplikací. Ne však každý projekt nutně vyžaduje realizaci veškerých kroků a zároveň někdy je třeba realizovat i jiné činnosti, které si projekt vyžaduje.

Příprava projektu a konzultace

V úvodní fázi naší spolupráce se vás snažíme co nejlépe poznat. Naše zkušenosti s projekty různých velikostí nám říkají, že je klíčové se nejprve pochopit a zjistit, jaké jsou vaše potřeby a k čemu by vám měl software pomoci.

V případě, že již nějaký projekt či starší systém máte, bude naším cílem navnímat, v jakém stavu se nachází a doporučit možná řešení. V této fázi se nevyhneme řešení formálních náležitostí, které jsou počátkem startu projektu. Rozhodně si navrhneme společnou cestu dalšího postupu.

Projektová analýza - requirements

Jedná se o sběr požadavků, při kterém dochází k identifikaci a pochopení dílčích náležitostí vašeho projektu. Dochází tak ke komunikaci s naším analytikem, který vás provede celou fází. Společně poté řešíme konkrétní obrysy a podobu projektu.

Cílem této fáze projektové analýzy je zmapování požadavků projektu.

Projektová analýza - sketch a wireframe

Po načerpání základních požadavků je však potřeba i určitá vizuální představa. Zpracováváme tak schématickou mapu aplikace nebo architektury. Pomůže nám to v lepší orientaci nad projektem.

Sketch jsou ručně načrtnuté obrazovky s nízkou úrovní detailu. Slouží pro úvodní odladění konceptu.

Wireframe jsou digitálně zpracované návrhy obrazovek s vysokou úrovní detailu bez grafické stránky. V této fázi ladíme user experience a jedná se o podklad pro vizuální podobu aplikace - tvorbu grafiky.

arrow up down

Projektová analýza - grafika

Grafický design aplikace je extrémně důležitý pro vytvoření přitažlivého a uživatelsky přívětivého rozhraní, které zvyšuje celkovou použitelnost a zároveň atraktivitu celého projektu.

Dobře navržená aplikace může mít zásadní podíl na udržení uživatelů v rámci každé relace a jejich opětovné používání, což podporuje růst vašeho podnikání a konkurenceschopnost na trhu.

V tomto bodě již známe strukturu a jsme si vědomi jednotlivých provázaností. Nezbývá než si pohrát s prožitkem uživatele a s tím, jak bude celý projekt vnímán. První dojem lze udělat jen jednou.

arrow up down

Projektová analýza - specifikace

Projektová specifikace pro vývoj aplikací zahrnuje podrobný přehled všech složek projektu, který umožňuje týmu efektivně navrhovat, vyvíjet, testovat a nasazovat software.

Množství materiálů z předešlých kroků tak doplníme o poslední chybějící technické i funkční detaily a sestavíme finální screenflow, který zachycuje vazby mezi jednotlivými obrazovkami.

Všechny obrazovky jsou popsány a je řádně vyspecifikována jejich dynamika, animace, chování i napojení na externí zdroje dat a další možné případy, které jsou šité na míru.

arrow up down

Programovací práce

Nyní se projekt dostává do rukou našich vývojářů. Ti mají k dispozici zadání, pageflow, grafický návrh a rozhodně už vědí, jak budou dále postupovat. Pro organizaci prací a řízení požadavků používají procesní nástroj YouTrack.

V průběhu vývoje s vámi komunikuje projektový manažer, který drží prst na tepu vývoje a bedlivě sleduje plnění harmonogramu.

Dostávají se k vám první ukázky práce, které ze své podstaty ještě mohou mít nějakou vadu na kráse. Za to však máte přehled o průběhu veškerých prací.

arrow up down

Testování

Nelekejte se, chyby jsou běžným jevem každého vývoje. Z toho důvodu testujeme již v průběhu a zároveň na samotném závěru celého vývoje. Po dokončení celého projektu tak provádíme velké a podrobné testování.

Na testování se můžete také podílet (doporučujeme). Reportovat budete do předem připraveného nástroje, se kterým vás seznámíme.

arrow up down

Spuštění projektu a podpora

Vývoj je ukončen a tím jsme zvládli všechny fáze projektu. Nyní přichází na řadu očekávané zveřejnění projektu.

Mobilní aplikace zveřejňujeme na aplikačních obchodech. Webové aplikace nasadíme na produkční domény.

Ze zkušenosti víme, že software po nasazení zpravidla vyžaduje: servisní podporu, pravidelnou údržbu a opravy chyb. Z toho důvodu individuálně nastavujeme servisní smlouvu - SLA.