menu icon

visual triangle
Blog article image

Jaké programovací jazyky pohánějí náš vývoj?

Při našem zaměření na vývoj softwarových řešení na míru pro firemní zákazníky a startupy, je důležité dobře znát programovací jazyky, které použijeme pro konkrétní vytvoření těchto aplikací. Nejpoužívanějšími programovacími jazyky v našem portfoliu jsou:

  • Kotlin
  • Swift
  • Flutter
  • React
  • PHP

V následujících řádcích vám odkryjeme námi používané programovací jazyky.

Pro přehlednost je článek rozdělen na webové aplikace a mobilní aplikace.

 

 

ℹ️ Při čtení se setkáte s různými výrazy. Níže nabízíme stručné objasnění.

Framework - Je rozsáhlá sada vývojářských nástrojů, která pomáhá a určuje, jak má programátor aplikaci vyvíjet. Bez frameworku by bylo nutné vše programovat “na zelené louce”.

Programovací jazyk - Jedná se o prostředek pro zápis, tedy tvorbu počítačového programu a s ním spojených algoritmů a matematických výpočtů. Můžeme je rozdělit na kategorie: a) nižší programovací jazyk, který se soustředí na hardwarovou část zařízení, starající se o výkonnost hardwaru a ovládání periferií, b) vyšší programovací jazyk, což představuje všechny jazyky objektově orientované, jenž jsou více odstíněny od ovládání hardwaru a více se soustředí na uživatelskou část.

MVP (Minimum viable product) - Znamená zrychlenou tvorbu základních funkcionalit určitého softwaru pro ověření odezvy trhu.

Periferie - Jedná se o hardwarové prvky konkrétního zařízení jako například: fotoaparát, pohybový senzor, GPS nebo Bluetooth.

 

Programování mobilních aplikací

Když se rozhodnete jít cestou vývoje aplikace pro mobilní telefony, přichází v úvahu dvě nejrozšířenější platformy. Těmi jsou operační systém Android od společnosti Google a ihned v závěsu iOS od Apple. Dále je možné programovat mobilní aplikaci i pro systém v iPadu s označením iPadOS. Existují i další minoritní platformy, které však nemají takové zastoupení a podporu v rychle se vyvíjejícím IT světě.

Při programování mobilních aplikací poté volíme programovací jazyk, který využijeme k samotnému vývoji. Na výběr máme nativní a hybridní jazyky, které se rozlišují podle toho, zda jsou preferované výrobci mobilních platforem. Každá platforma má svůj preferovaný jazyk a to také znamená, že pro napsání aplikací Android + iOS je nutné ovládat dva rozdílné jazyky. V některých případech můžeme zvolit tzv. hybridní jazyk, který nám umožní vytvoření aplikace pro obě platformy zároveň.

 

Platforma Android - Kotlin

Programovací jazyk Kotlin od komunitou uznávaných vývojářů JetBrains je preferovanou volbou pro tvorbu Android mobilních aplikací. V roce 2019 jej Google oznámil jako hlavní programovací jazyk a nahradil do té doby využívaný jazyk Java.

Kotlin přinesl celou řadu výhod, jako je důraz na eliminaci bezpečnostních děr a zjednodušení práce programátorům. Má výrazně jednodušší syntaxe, nabízí spoustu připravených funkcí a obecně je potřeba méně řádků kódu oproti jazyku Java.

Neméně důležité jsou Kotlin Coroutines, které umožňují programovat asynchronně.

Výhodou programovacího jazyku Kotlin je také fakt, že se dá využít nejen pro programování Android aplikace. Jeho využití je daleko širší a má své místo také při vývoji backend aplikací. Kotlin se jistě může těšit slibné budoucnosti.

 

Platforma iOS - Swift

Když v roce 2014 poprvé představil Chris Lattner nový programovací jazyk Swift, byla to velká novinka z celé řady důvodů. Swift nahrazoval do té doby používaný a poměrně zastaralý jazyk Objective-C, jenž Apple používal od roku 1984. Jednalo se tedy o novou generaci jazyku, který Apple stanovil jako nativním jazykem pro vývoj aplikací svého ekosystému.

Swift je z pohledu skládání kódu jednoduchým programovacím jazykem, jednotlivé bloky lze totiž velmi snadno kompozovat.

I když je původním tvůrcem jazyku zmíněná společnost Apple, Swift byl na trh nasazen jako open-source. Zajímavostí je, že jej Apple dále neřídí a nevyvíjí nové generace Swiftu. Vše však kontroluje silná komunita vývojářů, která přichází s podněty pro vydávání nových verzí jazyka.

Mohlo by se zdát, že rozšiřování open-source za pomocí komunity bude neřízené a může se vymknout kontrole. Komunita však dodržuje přísná pravidla a velmi pečlivě zvažuje další možnosti. Pokud jste například vývojář a máte podnět k nové funkcionalitě a vylepšení programovacího jazyku Swift. Dle pravidel komunity musíte nejprve svou část kódu implementovat a prakticky předložit jako hotovou věc. A poté je na posouzení komunity, zda váš příspěvek do kódu bude schválen či nikoliv.

Swift je v dnešní době stabilním a moderním programovacím jazykem, který nalézá své uplatnění v ekosystému Apple.

 

Flutter - programovací jazyk Dart

Flutter je frameworkem, který využívá programovací jazyk Dart. A ten v dnešní době nabývá na síle a svém významu. Pokud potřebujete vytvořit rychle a o něco levněji aplikaci (díky které si teprve budete ověřovat zájem trhu), může pro vás být Flutter zajímavou volbou.

Oproti představeným nativním jazykům, které se soustředí na vývoj pouze jedné platformy, přináší Flutter výhodu vytvoření aplikací pro obě platformy zároveň. Můžete tak získat přibližně 10-20% úspory na potřebném času samotného vývoje.

Tvůrcem Flutteru je společnost Google, která framework značně podporuje a vidí v něm velký potenciál. Komunita se také neustále rozrůstá a díky tomu má Flutter silnou podporu jak v zahraničí, tak na českém trhu. Důkazem může být i jeho zařazení mezi TOP 5 frameworků v trendingu Stackoverflow.

Každá mince má však dvě strany a proto i Flutter, ačkoliv představená fakta zní jako nejvhodnější volba pro vývoj obou platforem, má své limitace. Flutter je vhodný pro tvorbu MVP aplikací a také byste se mu měli vyhnout v případech, kdy je vyžadována komplikovanější práce s periferiemi mobilního zařízení. Obecně platí, že je Flutter stabilním frameworkem a v budoucnu o něm uslyšíme stále více. Podobně jako u Kotlinu, je možné v tomto neustále se rozvíjejícím frameworku vytvořit i webové aplikace.

Rozhodně se za nás jedná o nejlepší framework mezi hybridním způsobem vývoje aplikací.

 

Jde vám z uvedených pojmů hlava kolem? Ozvěte se nám, rádi vás světem softwarového vývoje provedeme.

 

Programování webových aplikací

Při vývoji webových aplikací je k dispozici více variant přístupu a s tím je spojena také volba programovacího jazyku.

 

React

Framework React je založený na programovacím jazyku JavaScript. Tvůrcem Reactu je společnost Facebook (Meta Platforms) a jeho zaměření je nejvhodnější k tvorbě uživatelského rozhraní. V dnešní době se zároveň těší velké pozornosti a jedná se o velmi oblíbený framework mezi vývojářskou komunitou.

 

PHP

PHP je nejrozšířenější programovací jazyk s velmi bohatým ekosystémem. Disponuje celou řadou knihoven pro nejrůznější spektra použití. Díky této zásobě se jedná o poměrně univerzální jazyk, který umožňuje s využitím knihoven pokrýt až 90% běžných use-casů webového vývoje. Jeho využití je vhodné v případech, kdy je potřeba vytvořit rychlý prototyp webové aplikace, vytvořit menší i větší aplikace, jako jsou například administrace a backend statických webových stránek.

PHP je programovací jazyk prověřený časem, je stabilní a stále má své pevné místo v uplatnění.

 

Závěr a shrnutí

Udržet krok s novými a rozvíjejícími se programovacími jazyky je výzva pro každého programátora a softwarovou společnost. Jedná se o dynamický obor, ve kterém rychle přichází inovace a změny.

Na trhu existují různé typy programovacích jazyků, knihoven a frameworků. Je tedy více než vhodné se vždy řádně nad novým projektem zamyslet a ideálně se poradit i s odborníkem. Ten je pak na základě zkušeností schopný zvolit technologicky vhodnou a ideálně škálovatelnou variantu.

 

ℹ️ Pokud chcete sami začít pronikat do světa řádků kódu a vytvářet vlastní aplikace, rozhodně to není nic nereálného. Po jednoduchém googlení naleznete nepřeberné množství kurzů (Udemy) a návodů od komunity vývojářů, které vám mohou zásadně pomoci. Je vhodné dodat, že většina frameworků je open-source a záleží tedy jen na vás, jaký první programovací jazyk zvolíte.

To, jaký programovací jazyk zvolíte, bude klíčové. Proto je dobré vybrat pro začátek některého ze zástupců jednoduchých programovacích jazyků. Například se můžete zaměřit na programovací jazyk Python nebo Java a postupně se propracovat k dalším jazykům.

Pokud si stále nebudete jisti, jakou cestou se vydat nebo budete potřeba poradit, napište přímo našemu týmu, rozhodně rádi pomohou.

 

Zvolte si správného průvodce na cestě k vlastní webové či mobilní aplikaci. Stačí, když nám zašlete poptávku s vaší představou. Poradíme vám s prvními kroky, návrhem, vývojem, nasazením a další správou projektu.

Vývoj softwaru je komplexní proces, proto se vždy obraťte na odborníky v dané oblasti.