menu icon

visual triangle
Czech We are sorry, but the blog is currently available only in czech language.
Blog article image

Jak podpořit firemní digitalizaci

Uplynulý rok a události s ním spojené přinášejí ještě vyšší tlak na efektivitu firem a digitalizaci jejich procesů. Jakým způsobem se dá s digitalizací začít a jakou roli v ní může hrát vlastní mobilní aplikace?

Digitalizace je tady, držte se pevně

Rok 2020 a 2021 přináší zásadní změnu ve vnímání procesů a fungování společností. Probíhající pandemie COVID-19 přinutila celou řadu firem zaměřit se více na digitalizaci svých procesů.

Především pak, aby firmy vytvořily vhodné podmínky pro své nově vzniklé digitální týmy, které pracují všude možně, jen ne ve společné kanceláři.

Řídí to někdo?

Zpočátku tato pozornost směřovala především k vyřešení základního problému - jak udržet komunikaci v rámci nařízené práce z domova. Tento dorozumívací problém byl s využitím komunikačních a digitálních platforem, kterými jsou například Microsoft 365, Google Workspace a mnohé další, poměrně rychle vyřešen. Tyto platformy zároveň pomohly také s transformací týmů do digitální doby a poskytly jim klíčové prostředí pro jejich práci. Především v oblastech sdílení souborů a kompletní online spolupráce, při které mnoho firem doposud pracovalo poměrně neefektivním způsobem.

 

Zdroj: www.businessillustrator.com
"Kdo řídí digitalizaci ve vaší společnosti?" Zdroj: businessilustrator.com

 

Tato Covidem řízená digitalizace pro mnohé představuje směr a první krok v rámci celého inovačního procesu. Oblastí, které lze digitalizovat (dnešní doba si to částečně vyžaduje) je celá řada, a to od byznysových, procesních, až po výrobní.

Digitalizace je dlouhodobý a rozsáhlý proces, který kombinuje celou řadu faktorů. K tomu zde není ultimátní pravda, jak by to mělo vypadat. V každé organizaci bude totiž konkrétní způsob využití a implementace odlišný. A to především z důvodu specifických procesů a pracovních úkonů.

Celkově je potřeba nahlížet na digitalizaci a její jednotlivé kroky jako na nástroj, který je dynamický, pružný a lze jej transformovat dle své potřeby. Rozhodně by to měl být nástroj, který bude vhodně sloužit a nestane se, že by kladl překážky (rozhodně ne v dlouhodobém horizontu).

 

Základní prvky digitalizace

Klíčovou součástí každé digitalizace je strategie a analýza. Analýza, která identifikuje a odhalí procesy, které je vhodné inovovat a jakým způsobem. Do takové analýzy je vhodné přizvat jednotlivce, kteří se procesů sami účastní. Pomůže také pohled z vnějšku, který může poskytnout konzultující firma či vývojáři.

Strategie poté stanovuje cestu, kterou bude vhodné se vydat. Nejen ve volbě konkrétních technologií, ale také v celkovém přístupu, nových kompetencí a sledování úspěšnosti.

Nejčastěji s našimi zákazníky řešíme digitalizaci v těchto oblastech:

  • Kontrola kvality
  • Logistika
  • Monitoring strojů
  • Servis a služby
  • Reporting

 

Vývoj vlastního softwaru

Řešíte podobnou situaci a přemýšlíte, jak posunout digitalizaci ve vaší společnosti na další úroveň? Vhodným doplnění vašich systémů, může být vývoj vlastní mobilní aplikace nebo webové aplikace.

Takové řešení je možné vytvořit přímo na definovaný proces digitalizace a přináší jeho snadné provedení.

Dnes je na trhu celá řada společností, které vám vytvoří řešení na míru. Vybírejte je pečlivě na základě referencí a řešení, které se nejvíce podobají vašemu procesu.

Inspirujte se u ostatních

Pokud se stále nemůžete chytit procesu, který by u vás bylo vhodné digitalizovat. Rozhlédněte se v okolních firmách. Digitalizace s námi není pouze poslední dva roky, vlivem pandemie byla její důležitost pouze vyzdvihnuta. Z naší osobní zkušenosti můžeme potvrdit, že s digitalizací pomáháme zákazníkům téměř 10 let napříč odvětvími a specifickými procesy.

Vznikly a dále vznikají unikátní projekty, které mají vysokou přidanou hodnotu, zvyšují efektivitu a jednoduše se vyplatí.

Úspěšné příběhy

CS CARGO
Mobilní aplikace pro check-in a check-out zásobování kamionovou dopravou. Současně slouží k rychlému reportování závad na přívěsech a vozidlech.

Heraeus
Android mobilní aplikace pro tablety, která umožňuje efektivní správu výrobních technických dokumentací, zajišťuje školení pracovníků a přehlednější audit dokumentace.

Linde Material HandlingAndroid mobilní aplikace, která odstraňuje nadbytek tištěných dokumentů z procesu předání nového vozíku, narovnává systematicky proces předávání výstupů od klienta a archvivuje je pro pozdější kontrolu.

Započněte svůj vlastní úspěšný příběh

 

zašlete nám poptávku